Iba tu si môžete objednať  niektorú z učebníc pre začiatočníka i pokročilého, ako aj zborníky tabulatúr pre banjo, alebo niektoré z audio CD či video lekcie na DVD.
Táto ponuka platí až do vyčerpania zásob.
 

UČEBNICE:
Učebnica pre začiatočníka.
Prvá Slovenská učebnica vydaná pôvodne v roku 1995. Toto je jej druhé rozšírené vydanie. Základná technika krok za krokom, držanie,  rytmus, timing, pravá a ľavá ruka, rol, spájanie rolov, variácie rolov, licky pre úvod, zakončenie a vyplnenie, základ vedenia melódie, základ doprovodu, 4/4, 2/4 a 3/4 takt, mnoho cvičení a skladieb.
Učebnica pre mierne pokročilého.
Základ ďalších techník ako melodika, fiddle tunes, single string, klasické banjo a ragtime. Niečo o akordoch, o tvorbe a použití, niekoľko skladieb ako ukážky ku každej technike.Učebnica pre mierne pokročilého.
Doprovod krok za krokom. Spôsob hrania, vamping, rolovanie, kombinovanie, variácie podľa charakteru skladby, použitie v praxi, vedenie melódie a jej podpora v doprovode, mnoho lickov pre doprovod a skladieb.

Učebnica pre mierne pokročilého.
Melodická linka krok za krokom. Spôsob vedenia melódie, striktné vedenie, voľné vedenie, vedenie v polohách. Tvorba sóla, improvizovanie pri vedení melódie. Mnoho ukážok vedenia melódie a tvorby sóla v skladbách.
Učebnica pre pokročilého hráča.
Základ hudobnej teórie ako sú rôzne stupnice, interval, harmónia.  Roly z iného uhla pohľadu , ich zmeny, sekvencie, delenie a spájanie vo vzťahu k melódii. Harmonizácia melódie a stupníc, stupnicové postupy, mnoho ukážok použitia, cvičení a skladieb.
12,95 EUR 12,95 EUR

19,95 EUR

ZBOTNIKY TABULATÚR:

V digitálnej forme ako PDF
9,90 EUR
V digitálnej forme ako PDF
9,90 EUR
V digitálnej forme ako PDF
9,90 EUR
V digitálnej forme ako PDF
9,90 EUR
V digitálnej forme ako PDF
9,90 EUR

VIDEO LEKCIE NA DVD:

1. Banjo ako nástroj
2. Čo budete potrebovať
3. Ľadenie nástroja
4. Držanie nástroja, pravá a ľavá ruka
5. Základné akordy a ich polohy
1. Tabulatúra
2. Ako cvičiť s metronómom a počítačom
3. Ako ešte využiť počítač pri cvičení - nahrávanie sa
4. Pravá ruka - rytmus
5. Rôzne techniky hry na banjo - Okrajovo clawhammer a dvoj-prstová technika
1. Roll
2. Spájanie rolov
3. Cvičenia pre pravú ruku
4. Jessie James pomocou rollov
1. Sklz
2. Príklep
1. Odtrh
2. Vytiahnutie
3.  Flažolet
1,50 EUR
1,50 EUR 1,50 EUR 9,00 EUR
9,00 EUR

1. Prebrnknutie strún
2. Tlmené banjo
3. Triola
4. Synkopa
5. Akcent
6. Mäkká a tvrdá poloha pravej ruky
1. Hra doprovodu - Chop
2. Skladba - Cripple Creek
3. Skladba - Fireball Mail
4. Skladba - Foggy Mountain Breakdown
1. 25 úvodných lickov do skladieb a partov
2. 25 zakončovacích lickov skladieb a partov
1. Medzi breaky
2. Pravidelný a bodkovaný rytmus
3. Používanie kapodastra
1. Dynamika
2. Skladba Earls Breakdown
9,00 EUR 9,00 EUR 9,00 EUR 9,00 EUR 9,00 EUR


1. 3/4 takt úvod
2. 3/4 takt roly
3.
3/4 takt rytmika
4. 3/4 takt triola
5. 3/4 takt breaky
6. 1/4 vložený takt
1. Čo je to melodická linka
2. Hudobná teória k melodickej linke
3. Ako zachytiť a zapísať melodickú linku
1. Rol v melodickej linke
2. O roloch trochu inak
1. Doprovod v Old Home Place - J.D.Crow
2. Doprovod v Some Old Day - J.D.Crowe
( Doprovod v Good Womans Love - J.D.Crowe )

9,00 EUR 9,00 EUR 9,00 EUR 9,00 EUR
Je možné si zostaviť aj vlastné DVD z vami vybraných lekcii podľa ZOZNAMU. Cena za jednu lekciu je 5,00 EUR.

AUDIO CD:
BG Album: Autum'n 91
(MMO Austria 1991)
BG Album: Čas letí
(PRO ART 1996 / JaBr 2000 )
Steam: Steam
(JaBr  2000)
Ján Bratinka: Až dám zbohom
(JaBr 2003)
Grunt: Live 2008
(JaBr 2008)
6,00 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR 7,00 EUR 6,00 EUR
Dočasne nie je k dispozícii Dočasne nie je k dispozícii Dočasne nie je k dispozícii Dočasne nie je k dispozícii Dočasne nie je k dispozícii
Steam: Steam 2
(JaBr  2000 / JaBr 2009)
BG Album: Ziskuchtivý král
(SR 1988 / JaBr  2011)7,00 EUR 6,00 EUR


Dočasne nie je k dispozícii Dočasne nie je k dispozícii
Poznámka:
Na všetky texty, články, grafiku, obrázky, ako aj tabulatúry, texty piesní a midi umiestnené na tejto stránke sa vzťahujú autorské práva a nesmú byť bez súhlasu autora ani ako celok a ani ako ich časť umiestnené na iných stránkach, či publikáciach, použité v prednáškach, alebo ako učebný, alebo výkladový materiál a aj akokoľvek ďalej šírene a kopírované.. Porušenie tohoto pravidla je považované za porušenie autorského zákona.
(c) Ján Bratinka 1992 - 2021