Učiť sa hrať na banjo je ako ísť cez železničný tunel. Najskôr doň iba nakúkate, potom dlho idete po tme, potkýnajúc sa o koľajnice, pražce a kamene, často rozmýšľate nad návratom a naviac vás kedykoľvek môže zraziť proti idúci vlak čo sa z ničoho nič vynorí z tmy.  Ak ale pôjdete vytrvalo stále ďalej a budete mať aj trocha šťastia, nakoniec uvidíte na opačnom konci tunela svetlo. Najskôr iba nejasné slabé, no keď pôjdete stále za ním tak vás nakoniec oslní v plnej sile keď z toho tunela nakoniec na opačnom konci vyjdete. Ale pozor, môže aj oslepiť.  Preto je vždy dobré ak vás tým tunelom niekto sprevádza, čo vás upozorní na tie, kamene a bude varovať pred prudkým svetlom na konci.


Na tejto stránke nájdete niekoľko informácii o možnosti konzultácii či výuky hry na 5str. banjo ak o ňu máte záujem. Nájdete tu aj niekoľko voľne dostupných video sekvencií a tabulatúr k nim, ktoré si môžete stiahnuť a ktoré sú postupne doplňované. Sú výberom z komplexu postupne doplňovaných výukových DVD ktoré si tu môžete objednať rovnako ako moje učebnice.

Individuálna a skupinová výučba.

      Chcete sa naučiť hrať, alebo už hráte na banjo a hladáte niekoho kto vás bude viesť, alebo u koho môžete svoju hru či problém konzultovat ? Kontaktujte ma emailom. Ak budem vedieť pomôžem. Sebalepšia učebnica z ktorej sa niekto učí doma sám je fajn, ale je to podstatne dlhšia a náročnejšia cesta ako ked vám to čo tam je napísane aj niekto priamo ukáže a vysvetlí. Prípadne opraví vaše chyby a ukáže jednoduchšie či lepšie riešenia. Všetko sa totiž nedá zapísat.
      Všetkým záujemcom čo sa chcú naučit hrať na 5-str. banjio ponúkam možnosť individuálnej výučby na kvalitnej úrovni v Bratislave. Pre skupinovú výučbu po dohode aj prípadne mimo Bratislavy. Vyučujem 5-str. banjo v bluegrasse, v country a trampskej hudbe, alebo aj v iných žánroch. Hlavne trojprstovú techniku, ale aj dvoj-prstú techniku, základ clawhammeru, single string, melodic style, classic banjo style a v prípade zájmu aj spev.
      Intenzita, forma a nápln vyučovania je individuálna a je vecou dohody. Pri individuálnej výučbe sa jedná obvykle o 60 min. konzultácie raz za týžden, alebo raz za dva týždne podľa dohody a možností. Prípadne je možné po dohode absolvovať aj viac hodín naraz raz za niekoľko týždnov, alebo po dohode zvoliť individuálnu formu ktorá ako komu vyhovuje. K výuke potrebné tabulatúry ako aj audio či video nahrávky sú podľa potreby automaticky súcastou výuky. Bližšie informácie na emaile.

Výučba cez internet - Konzultácie emailom, alebo video konzultácie cez Skype.

      Ponúkam vám formu online výučby cez Skype. Je možné v prípade potreby konzultácie riešit aj na princípe vypracovania, alebo posúdenia napríklad video sekvencii posielaných cez email, alebo komunikácie cez googlemail chat. Vo všetkých prípadoch sa vopred dohodne počet konzultácii, ich dlžka a téma. Po nabehnutí poplatku sa následne dohodne dátum a čas konzultácií ktorý treba dodržať. Konzultácie sa dohadujú na maximálne 30 dní vopred obvykle raz až 2x za týžden a musia byt aj vyčerpané do 30 dní od nabehuntia poplatku. Jedna konzultácia cez Skype má 30 prípadne 2x30 min.
      K výučbe cez Skype je potrebné mať primeraný PC s dostatočným pripojením na internet a vytvorený účet Skype. Whodná je aj vyhovujúca web kamera a mikrofón. Program Skype je volne stiahnuteľný tu. Bližšie informácie na emaile.

Výdeo lekcie a tabulatúry.

Dôležitá poznámka:
Na všetky tabulatúry ako aj text midi, audio a video sa vzťahujú autorské práva a tak ich použitie môže slúžiť iba pre osobnú potrebu. Žiaden tu uverejnený text ako celok tak aj jeho časť, žiadna tabulatúra, alebo midi, audio, video ako celok, alebo iba časť sa nesmie ďalej šíriť a kopírovať a nesmie byť použitá ako učebný, alebo výkladový text (učebný materiál) ako slovom, písmom alebo projekciou v žiadnej inej publikácii, alebo na inej stránke, alebo akejkoľvek výuke bez písomného súhlasu autora. Porušenie tohoto pravidla je považované za porušenie autorského zákona a bude postihnuté v zmysle jeho obsahu.

Lekcie ktoré nie sú v zozname uvedené sú výlučne pre pravidelných žiakov. Lekcie ktoré nemajú odkaz na YoTobe sú iba na niektorom DVD ktoré si tu môžete objednať.
  
lekcia YoTobe tab na DVD
Banjo ako nástroj
1
Čo budete potrebovať
1
Ladenie 1
Držanie banja, prava a ľavá ruka
1
Základné akordy 1
Tabulatúra 2
Ako cvicit s metronomom a počítačom
2
Ako ešte využiť počítač pri cvičení
2
Pravá ruka a rytmus 2
Iná technika 2
Roll 3
Spájanie rolov 3
Cvičenia pre pravú ruku 3
001 - Jessie James - iba roly 3
Sklz
4
Príklep
4
Odtrh
5
Vytiahnutie
5
Flažolet
5
001 - Jessie James - s technikou 5
Brush
6
Tlmené Banjo
6
Triola
6
Synkopa
6
Hra vo vysokej polohe
6
Tvrdá a mäkká poloha
6
Chop
7
002 - Crippple Creek
7
003 - Fireball Mail
7
004 - Foggy Mountain Breakdown
7
Úvody
8
Zakončenia
8
Medzibreaky
9
Pravidelný a bodkovaný rytmus
9
Používanie kapodastra 9
Dynamika
10
005 - Earls Breakdown
10
3/4 takt uvod 11
3/4 takt roly 11
3/4 takt rytmické obraty
11
3/4 takt trioly
11
3/4 takt breaky
11
Vložený 1/4 takt
11
Melodická linka - čo je to melodická linka 12
Melodická linka - ako zachytiť melodickú linku teória
12
Melodická linka - ako zachytiť a zapísať melodickú linku (Jassie James)

12
Melodická linka - úloha rolov
12
Melodická linka - osminy a dvojzvuky
13
Melodická linka - ozdoby a melodika
13
Melodická linka - delenie melodických tónov, dôležitosť pre vedenie melódie

13
Melodická linka - striktné a volné vedenie melódie
13
Melodická linka - Jassie James - G-dur
14
Melodická linka - Grandfathers Clock - G-dur
14
Melodická linka - Red River  (Kde proud řeky sičí) - G-dur
14