Narodil sa v roku 1955 v Bratislave a k hudbe mal vždy naozaj blízko. Jeho starý otec hrával na husle a jeho matka trocha na klavír.  Ako väčšinu detí aj jeho "nútili" už v útlom veku cvičiť na husle a klavír, pričom potulovanie sa po katakombách bratislavského podhradia bolo pre neho ďaleko zaujímavejšie. Preto to po niekoľkých rokoch jeho rodičia radšej vzdali. 
    Až ako pätnásťročný v roku 1970 sa k hudbe znova sám od seba vracia. A ako väčšina jemu podobných cez gitaru. Najskôr sa venuje rockovej hudbe v niekoľkých garážových kapelách a popri tom sa stretáva a stále viac zbližuje s trampskou, folkovou a country hudbou.
    Počas vojenskej prezenčnej služby sa dostáva vďaka náhode ešte ako gitarista a lead spevák do tamojšej country skupiny v ktorej sa prvý krát stretáva vďaka dvom jej členom, ktorý boli už skúsenejší muzikanti aj s českým bluegrassom. Ročné pôsobenie mu nielen uľahčilo vojenskú službu, ale priviedlo ho aj k banju ako nástroju.
    Hneď po návrate do civilu si prerába gitaru, prehadzuje struny rovnako ako sú u banja, kupuje svoju prvú školu hry od Marka Čermáka a po niekoľkých mesiacoch si konečne kupuje aj svoje prvé skutočné banjo - východonemeckú Marmu.
V tom čase sa zároveň rozhodne venovať sa hudbe trocha hlbšie a začína študovať na bratislavskom konzervatóriu spev a gitaru. To je zároveň aj dosť kľúčové obdobie ktoré ho núti venovať sa viac klasickej hudbe než country či bluegrassu a viac gitare než banju.
    Okolo roku 1979 sa stretáva s iným gitaristom a cez neho s ďalšími muzikantmi s ktorými zakladá svoju prvú (nie rockovú)  vlastnú skupinu "Čmeliaci", ktorá sa však zameriava skôr na trampskú hudbu, či akési slovenské country a hlavne vlastnú tvorbu. Zároveň sa vracia aj k rockovej hudbe ako "občasný" gitarista rockovej kapely Mona. Bolo to tak trocha chaotické obdobie hľadania samého seba, ktoré vyústilo po necelých štyroch rokoch štúdia na konzervatóriu jeho
predčasným prerušením, pretože k bluegrassu v jeho českej podobe  hlavne vďaka nahrávkam od Zelenáčov a Fešákov ale i vďaka prvým kontaktom s americkým bluegrassom  začína mať k bluegrassu stále bližšie a bližšie. Preto v roku 1981 na jeho podnet prichádza k ráznej zmene v obsadení jeho kapely, k zmene jej repertoáru a zároveň u neho začína opäť dominovať hlavne banjo.  Nakoniec koncom roka 1982 prichádza do kapely dobrista Henrich Novák. Bol to jeden zo zlomov, pretože viac menej vďaka nemu, novým kontaktom a novým nahrávkam už pôvodného amerického bluegrassu začína bluegrass a banjo u neho už výrazne dominovať.   Bola to hlavne skupina Seldom Scene, ktorá ho fascinovala a neskôr nahrávky Flatt and Scruggs, či niekoľko prvých dosť nekvalitných nahrávok B.Monroa.

BG Album na Country 84
Martin Jurík, Tomáš Merganc, Ján Bratinka

 
        Začiatkom roka 1983 z kapely odchádza Henrich Novák a krátko nato sám svoju kapelu rozpúšťa pretože sa chce venovať už iba bluegrassu čo ostatný členovia nechceli. Koncom roka je oslovený gitaristom Martinom Juríkom, aby spolu s Tomášom Mergancom (kontrabas) a  Vladom Bachratým (mandolína) založili bluegrassovú kapelu. Od tohto okamžiku definitívne dominuje banjo, bluegrass a zároveň to bol zrod dnes už legendárnej slovenskej bluegrassovej kapely  BlueGrass Album. ktorá 15 rokov tvorila slovenskú bluegrassovú špičku a pre nejednu ďalšiu kapelu sa stala vzorom. Už hneď na svojom prvom koncerte na festivale Country83 v Bratislave zožala enormný úspech, pretože na scénu priniesla celkom nový zvuk,  repertoár s dominanciou spevu a vokálu, typickým bluegrassovým vokálom a aj netypický vzhľad a vystupovanie, čo na tú dobu  bolo niečo celkom nové.
 Aj keď kapela patrila k stáliciam až do roku 1998, prišlo k nej k niekoľkým zmenám a rovnako aj Ján Bratinka súbežne občas pôsobil aj v ďalších skupinách. Či už to boli iné krátkodobé, alebo iba príležitostné zoskupenia hrajúce bluegrass, Výraznejšie ho ovplyvnili pôsobenia v zostavách ako bolo ročné pôsobenie vo folkovej zostave MišMaš, dvojročné pôsobenie v rakúskej modern-country skupine HilBili Romeo a hlavne dvojročné pôsobenie v duete vytvorenom so skvelým gitaristom Emilom Formánkom, ktoré ako sám vravel bolo pre neho jeho najkrajším hudobným obdobím, kde vznikalo množstvo skvelých spontánnych nápadov. 
     Pôsobenie v inej kapele malo skoro vždy dopad aj na BlueGrass Album. Obvykle z nej priviedol do kapely nejakú novú tvár, ktorá zmenila na určité obdobie jej zvuk. Tak to bolo napríklad aj z obdobia pôsobenia vo  folkovej zostave MišMaš, odkiaľ do kapely priviedol tamojšiu speváčku a gitaristku Katku Pořízkovú (dnes Mittereger z Nuggetu), ktorá bola pre kapelu  na dlhé obdobie dosť kľúčovou  postavou.
       V Bluegrass Albume s ním hrali skoro všetci známejší muzikanti zo Slovenska. Dalo by sa povedať, že mnohých táto skupina odchovala alebo aspoň nejako ovplyvnila. Či to bol gitarista a spevák Igor Pavelica z Belasích, gitarista a spevák Rado Belcák, dobrista Henrich Novák a neskôr Peter Szabadoš, harmonikár Ondrej Tkáč, mandolinista Rudolf Jurkech, Vlado Bachratý a neskôr jeho brat Dušan Bachratý, gitaristi Ferko Machotka, Emil Formánek a Michal Vavro. Katka Pořízková - Mittereger z Nuggetu, Jana Doláková z Fragmentu a dokonca krátko aj Alan Mikušek
.
      Koncom roka 1998 sa BlueGrass Album po pätnástich rokoch rozpadá a Ján Bratinka sa na rok až na niekoľko príležitostných vystúpení s gitaristom Mišom Vavrom, huslistom Stanom Palúchom a basistom Petrom Oberlanderom odmlčal.  V roku 1999 však vzniká jeho nová zostava Steam zložená z mladých viac menej neznámych ale nádejných muzikantov, ktorá hneď od svojho vzniku zožala úspech za úspechom a opäť priniesla na slovenskú scénu niečo nové. Jej progresívny zvuk v duchu bluegrassu Skyline bol skutočne čímsi novým. Bola to hudba, ktorej sa vždy chcel venovať a ku ktorej mal vždy asi najbližšie. Hneď v roku 2000 vychádza jej profilové CD a v roku 2002 sa začalo pracovať na ďalšom. Tesne pred  jeho   dokončením sa ale  na prelome roku 2003 a 2004 Steam rozpadá.
     Vracia sa k tradičnému bluegrassu
, teraz už ako stály   člen   v   nitrianskej   zostave Grunt kde   od

Steam na EWOB 2002 v Holandsku
Peter Davidek, Barbora Streicherová, Peter Baláž, Ján Bratinka, Adrian Minarovič
roku 2000 pôsobil popri Steamu skôr ako stály hosť.  V tejto skupine hrá dodnes. No popri tom ho kde tu možno vidieť aj v iných hlavne príležitostných zostavách. V súčasnej dobe okrem tradičného bluegrassu v Grunte sa asi ako jediný na Slovensku a možno aj v strednej Európe venuje takzvanému Classic Banju, čo je hudba písaná špeciálne pre banjo z obdobia okolo roku 1900 a aj starým technikám hrania na banjo ako je dvojprstá technika a clawhammer.


Grunt 2006
Ján Mezey, Libor Babuliak, Jozef Raučina, Ján Bratinka


      Na jeho hudbu malo vplyv mnoho ľudí. Dali by sa rozdeliť do dvoch skupín. Na jednej strane to sú ľudia, čo spôsobili zlom v jeho hudobnej orientácii a myslení ako bol dobrista Henrich Novák a neskôr Martin Jurík a ostatní členovia prvého BlueGrass Albumu.  No hlavne americký banjista Tony Trischka, ktorý ho asi ovplyvnil najviac. Možno práve preto si priateľstvo s ním váži ako najcennejšie.
    A potom tu je tá druhá skupina, ktorú tvoria hudobníci či kapely, ktoré sa mu svojím spôsobom stali akousi motiváciou. V začiatkoch to bol určite Marko Čermák a Zelenáči a hádam aj Pavel Brummer a Fešáci. V neskoršom období banjisti Earl Scruggs, T. Baucom,  B. Eldridge a najmä J.D.Crowe. A rozhodne sa nesmie zabudnúť  na R.Skaggsa a J.Duffeyho, ktorí ho ovplyvnili hlavne ako speváci a osobnosti. Z kapiel dominantnú pozíciu majú Seldom Scene a Country Gentlemeny, neskôr The Osborne Brothers, The Dillards, Jim And Jesse MC Rainolds a Skyline.
     
    No nie iba bluegrass. V jeho živote dosť významné miesto zaberá hudba napríklad Suchého a Šlitra, Hany Hegerovej či Jaroslava Wikrenta. No taktiež rocková hudba Jethro Tull, ale aj Mahavishna Orchestra, Nazareth, Deep Purple, Roling Stones, alebo naopak Franka Sinatru, Elwisa Presleyho, Johna Denvera, Johny Casha a aj klasická hudba napríklad  J.S.Bacha. Sám tvrdí, že každá hudba je dobrá a iba občas na niektorú práve nemáme náladu.

     Počas jeho pôsobenia v BlueGrass Albume hral na mnohých renomovaných scénach v Európe, a aj ako člen doprovodnej skupiny sprevádzal na jeho turné amerického gitaristu a speváka  Ed Mc DadeBeppe Gambetu či Tonyho Trischku, alebo s BlueGrass Albumom hral spoločné koncerty so skupinami ako Nugget, Blackbush, Skyline a ďalšími.
      Od roku 1989 vyučuje hru na banjo a má stále niekoľko žiakov. Vychoval už mnohých banjistov a nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Rakúsku.  Jeho asi na Slovensku najznámejším žiakom je Richard Cíferský z Pezinka, alebo Milan Krankus dnes žijúci v Prahe. No i mnoho ďalších ktorých učil aj na bluegrassových dielňach
.. Takže ho možno stretnúť aj na bluegrassových dielňach, workshopoch, a rovnako aj napríklad ako člena poroty na súťažných a výberových festivaloch.
     Okrem hrania aj občas píše do rôznych  muzikantských časopisov, alebo internetových portálov. No hlavne je autorom prvej pôvodnej slovenskej školy hry na 5-strunové banjo, ktorej prvý náklad v čase vydania v roku 1992 bol v priebehu pól roka rozobratý do posledného kusa a je považovaná za jednu z najlepších učebníc. V roku 2002 preto napísal jej pokračovanie kde sa zaoberá pokročilejšou technikou a v súčasnosti dokončuje ďalšiu učebnicu zaoberajúcu sa improvizáciou a vedením melodickej linky. V pláne je aj učebnica bluegrassového spevu ktorému sa venoval svoju celú kariéru počnúč štúdiom na konzervatóriu. Jeho doménou je tenor, ale kľudne zaspieva aj baritón.
     Bol jedným zo zakladateľov a vydavateľov časopisu Zvonky (od roku 1982 a dnes na internete), jedným zo zakladateľov a po 15 rokov aj jedným z hlavných organizátorov najväčšieho festivalu country, folk a bluegrassovej hudby na Slovensku   - bratislavského festivalu COUNTRY - ktorý významne ovplyvnil vývoj slovenského bluegrassu
a ktorý svojím rozsahom,  a popularitou a zvukom aj u kapiel zo zahraničia, nebol na Slovensku do dnes prekonaný. So svojou agentúrou BGMC sa po skoro 10 rokov podieľal aj na organizovaní niekoľkých ďalších festivalov a koncertov prevažne s účasťou zahraničných kapiel, alebo naopak sprostredkovaním slovenských a českých kapiel na zahraničné scény.  Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročný člen predstavenstva Slovenskej Country Asociácie (SAHC) a tak isto neskôr aj Slovenskej Bluegrassovej Asociácie (SKBMA), členom redakcie spravodaja SkBMA, ale hlavne stál pri zrode bluegrassu na Slovensku. Patrí zrejme k asi piatim, alebo šiestim ľuďom na celom Slovensku,  ktorý si o sebe môžu povedať, že aj vďaka nim sa na Slovensku hrá bluegrass a že sa hrá tak ako sa hrá.
     Ako hudobník získal svoje prvé uznanie aj keď nie na bluegrassovej scéne už v roku 1978 keď získal "bronzovú plaketu" ako gitarista. Neskôr už potom so skupinou BG Album v rokoch 1985 a 1986 na festivale Banjo Jamboree Kopidlno kde táto určite aj jeho pričinením získala ocenenie objav roka a vokál roka v rámci celého vtedajšieho Česko-Slovenska. Neskor v rokoch 1986, 1987, 1988 a  1989 ďalšie ocenenia okrem iného aj zvláštnu cenu za hru na banjo a prejav. V roku  1995 so skupinou BG Album získal od SAHC ocenenie ako najlepšia skupina roka, v roku 1995 a 1996 bol ocenený v Zvonky Award ako "banjista roka". V roku 1999 mu na festivale v Hornej Porube bola za jeho prínos pre slovenský bluegrass udelená prestížna cena „Člen Bluegrassovej Siene Slávy“. Nakoniec v roku 2000 získal so skupinou Steam ocenenie "Objav roka" a o rok neskôr v roku 2001 znovu ocenenie za hru na banjo a skupina Grunt iste aj jeho pričinením získala špeciálne ocenenie za prejav na festivale Strunnobranie v Banskej Štiavnici


(c) P.Pačesa 2006 (Upravené so súhlasom autora )