Obsah:

1.    Úvodom
2.    Licky v Scruggsovej technike
2.1.  Štruktúra skladby, lickov a kde použiť lick
2.2.  Licky
2.2.1 Úvodné licky
2.2.2.Ukončovacie licky
2.2.3.Medzi licky, alebo univerzálne licky
3.    Trocha hudobnej teórie
3.1.  Niektoré hudobné pojmi
3.2.  Durové stupnice
3.3.  Mólové stupnice
3.4.  Ďalšie stupnice
3.5.  Pentatonické stupnice
3.5.1.Durová pentatonická stupnica
3.5.2.Mólová pentatonická stupnica
3.5.3.Pentatonika a hmatník
3.5.4.Iné pentatonické stupnice
3.5.5.Praktické využitie pentatonických stupníc
3.6.  Bluesová stupnica
4.    Improvizácia s melodikou
4.1.  Čo je to melodika
4.2.  Tony Trischka
4.3.  Praktické využitie melodiky
4.4.  Melodické licky
4.4.1.Licky prechodové z D do G
4.4.2.Licky prechodové z G do C
4.4.3.Licky prechodové z C do D
4.4.4.Viac akordové licky
4.4.5.Ostatné licky
5.    Improvizácia so Single Stringom
5.1.  Čo je to single string
5.2.  Uvod do single stringu
5.2.1.Prava ruka
5.2.2.Ľavá ruka
5.2.3.Synchronizácia pravej a ľavej ruky
6.3.  Syngle string a Don Reno
6.3.1.Don Reno kráľ 5 strunového banja
6.3.2.Renova technika hry
6.4.  Single stringové licky
6.4.1.Licky odvodené od barového hmatu akordu
6.4.2.Licky odvodené od D hmatu akordu
6.4.3.Licky odvodené od F hmatu akordu
6.4.4.Viac akordové licky
6.4.5.Licky na báze rozložených stupníc
7.    Tvorba sóla
7.1.  Úvodom
7.2.  Princíp vedenia melódie v tradičnom bluegrasse
7.3.  Melodická linka a príprava k vytvoreniu sóla
7.3.1.Striktné vedenie melódie v skladbe Jassie James
7.3.2.Vedenie melódie na jednom role v skladbe Grandfathers Clock.
7.3.3.Volné vedenie melódie v skladbe Blue Ridge Cabin Home.
7.3.4.Vedenie melódie v skladbe Im Using In my Bible s Renovou technikou.
7.3.5.Vedenie melódie v G, C, a D v skladbe The banks of The Ohio
7.3.6.Cvičenia
8.    Záverom
Predpokladaná cena 13.90 EUR