Obsah:
ÚVODOM 
ČO JE TO BLUEGRASS 
BLUEGRASS NA SLOVENSKU 
5-STRUNOVÉ BANJO A JEHO HISTÓRIA
KONŠTRUKCIA BANJA 
AKÉ BANJO A ODKIAĽ
DOPLNKY K BANJU
ÚDRŽBA NÁSTROJA 
LADENIE BANJA 
ROZNA TECHNIKA HRY
Clawhammer
Dvojprsová technika 
Štvorprstová technika
Melodické banjo 
Single string
Klasické banjo 
KOPÍROVAŤ ČI NEKOPÍROVAŤ 
ÚLOHA BANJISTU V KAPELE
HRA NA 5-STRUNOVÉ BANJO
ĽAVÁ RUKA
PRAVÁ RUKA  
TABLATÚRY
ZÁKLADNÉ AKORDY G,C,D,A,Emi,Ami a D 
4/4 TAKT, TIMING A HRA AKORDOV
ROLY V SCRUGGSOVEJ TECHNIKE
 
Will The Circle Be Unbroken   
 
Cripple Creek  
 
Jessie James    
OZDOBY      
SKLZY - SLADE    
PRÍRAZY - HAMMER-ON 
ODŤAHY - PULLOFF 
VYTIAHNUTIA - CHOKE   
FLAŽOLETY - HARMONICS 
PREBRNKNUTIE - BRUSH  
ÚVODY DO PASÁŽE 
UKONČENIA PASÁŽE
VYPLŇUJÚCE  LICKY 
HRA VO VYSOKÝCH POLOHÁCH   
SYNKOPOVANIE A AKCENT   
POUŽITIE PRELADOVAČOV V HRE 
  
Cripple Creek       
  
The Balad of Jad Clempet 
  
Salty Dog Blues    
  
Fire Ball Mail      
  
Flint Hill Special       
  
Earls Breakdown       
ANATÓMIA SCRUGGSOVHO ŠTÝLU HRY   
MELODICKÁ LINKA A DOPLŇUJÚCE TÓNY   
AKO SI VYTVORIŤ SÓLO          
  
She’ ll Be Coming Round the Mountain  
  
Oh Susanna         
  
Jessie James              
  
Foggy Mountain Breakdown    
  
John Hardy               
POLOHY AKORDOV              
HRA DOPROVODU                 
VAMPING A DOPROVOD POD SPEVOM  
  
Loock For Me            
  
Why Dont You Tell Me So    
  
Blue Ridge Cabin Home     
3/4 TAKT A RYTMUS       
ROLY V  3/4 TAKTE       
LICKY  V  3/4 TAKTE.   
VAMPING  V  3/4 TAKTE           
PODOHRÁVKY POD SPEVOM  V  3/4 TAKTE   
  
All the Good Times Are Past and Gone
  
Carolin At the Broken Wheel Inn       
ZÁVEROM                             
Cena 190 strán - druhé rozšírené vydanie 12.95 EUR (390- Sk) + poštovné