Video disk 08

1. 25 úvodných lickov do skladieb a partov
2. 25 zakončovacích lickov skladieb a partov

Poznámka:
Nie volné lekcie na DVD.  Celkový čas viac ako 60 min. Podrobné vysvetlenie, detail pravej a ľavej ruky, ukážky, cvičenia a priložená tabulatúra.
Demo umiestnené aj na YouTobe.  ( lekcia 31-35 )