Kecanie o bluegrasse


60 >

"; RETURN $return; } ?>
Meno:
E-mail:
Stránka:
Subjekt:
2+1=
Text
 
"3"): echo "
Nie sú vyplnené požadované údaje meno, subjekt, text, alebo nie si človek.
"; else: $ext = fopen("citaj.htm", "w"); $mail = HTMLSpecialCHars($mail); if($mail == "") $mail = ""; else $mail = antispam($mail,$mail); $jmeno = HTMLSpecialCHars($jmeno); $stranka = HTMLSpecialCHars($stranka); $subjekt = HTMLSpecialCHars($subjekt); $vzkaz = HTMLSpecialCHars($vzkaz); $ipad = HTMLSpecialCHars($ipad); $tab = "
Meno: ".$jmeno."
IP: ".$ipad."
Email: ".$mail."
Stránka: ".$stranka."
Subjekt: ".$subjekt."
".$vzkaz."
".Date(" d/m/Y H:i:s")."

"; fputs($ext, "$tab"); fputs ($ext, "$obsah"); FClose($ext); @$ext = fopen("citaj.htm", "r"); @fpassThru($ext); endif; else: @$ext = fopen("citaj.htm", "r"); @fpassThru($ext); endif; ?>